Litt om de forskjellige Orfiril® variantene vi har på markedet:

Orfiril® enterotabletter gir større svingninger av natriumvalproatkonsentrasjonen i blodet fordi C max nås innen ca 3 timer, mens C max for depotformuleringene nås innen ca 8 timer. Ergo gir Orfiril® enterotabletter større risiko for dårligere effekt (lav bunnkonsentrasjon) og bivirkninger(høy toppkonsentrasjon). Med Orfiril® long og Orfiril® Retard blir serumkonsentrasjonen jevnere og mer forutsigbar, og det blir lettere å oppnå en steady-state innenfor det terapeutiske nivå.

 

De forskjellige Orfiril® variantene vi har på markedet:

 

Orfiril®: Dette er den eldste av våre tre varianter, men altså den som har de dårligste farmakokinetiske egenskapene, og flest bivirkninger. Enterotabletter på 150, 300 og 600 mg. Skal tas to til tre ganger daglig og før måltid. C  max på ca 3 timer.

 

Orfiril® Retard: Depottablett på 300 mg. Skal tas før måltid, og gis 2 ganger daglig. Orfiril® Retard har en langsommere absorpsjon enn Orfiril med en C max på ca 7-8 timer.

Orfiril® long: Dette er den nyeste formuleringen, depotkapsler på 150 og 300 mg, samt endosebeholdere på 500 og 1000 mg. Kapslene og endosebeholderne (av aluminiumsfolie) inneholder minitabletter. Hver minitablett er 2 mm i diameter og inneholder 3 mg natriumvalproat.

 

Orfiril® long har en Cmax på 7-8 timer og har i likhet med Orfiril® Retard en langsommere absorpsjon og derved også en jevnere serumkonsentrasjon. Orfiril® long kan tas uavhengig av måltider (før/under/etter/mellom) og gis 1-2 ganger daglig.

 

  • Orfiril® long og Orfiril® Retard gir altså mindre svingninger i serumkonsentrasjonen og følgelig færre bivirkninger samt bedre effekt enn Orfiril® (enterotabletter).
  • Skrives det kun Orfiril® på resepten, får pasienten Orfiril® enterotabletter.
  • Man kan skifte fra Orfiril® til enten Orfiril® Retard eller Orfiril® long mg til mg fra en dag til en annen.

Link til Orfiril® Long

Link til Orfiril® entro og Orfiril® Retard