+47 67 15 92 30
Kontakt

Helsepersonell

Aktuelt om Desitins legemidler

Siden er beregnet for helsepersonell

Informasjon om endring i sortiment og vareleveringer

Desitin Pharma AS har eget varelager i Norge.

Har du spørsmål om vår leveringssituasjon ta kontakt på:
firmapost@desitin.no eller ring +47 67 15 92 30

Vanlige henvendelser

Du finner informasjon om de vanligste henvendelsene om våre produkter i menyen til venstre.

Litt om de forskjellige Orfiril® variantene vi har på markedet:

Orfiril® enterotabletter gir større svingninger av natriumvalproatkonsentrasjonen i blodet fordi C max nås innen ca 3 timer, mens C max for depotformuleringene nås innen ca 8 timer. Ergo gir Orfiril® enterotabletter større risiko for dårligere effekt (lav bunnkonsentrasjon) og bivirkninger(høy toppkonsentrasjon). Med Orfiril® long og Orfiril® Retard blir serumkonsentrasjonen jevnere og mer forutsigbar, og det blir lettere å oppnå en steady-state innenfor det terapeutiske nivå.

De forskjellige Orfiril® variantene vi har på markedet:

Orfiril® Enterotabletter: Dette er den eldste av våre tre varianter. De kommer i styrkene på 150, 300 og 600mg. Skal taes to til tre ganger daglig og før måltid. C max på ca 3 timer.

Orfiril pakning
Orfiril 150 tablett
Orfiril 300 tablett
Orfiril 600 tablett

Orfiril® Retard: Depottablett på 300 mg. Skal tas før måltid, og gis 2 ganger daglig. Orfiril® Retard har en langsommere absorpsjon enn Orfiril med en C max på ca 7-8 timer.

Orfiril® Long: Dette er den nyeste formuleringen, depotkapsler på 150 og 300 mg, samt endosebeholdere på 500 og 1000 mg. Kapslene og endosebeholderne (av aluminiumsfolie) inneholder minitabletter. Hver minitablett er 2 mm i diameter og inneholder 3 mg natriumvalproat.

Orfiril Long 150
Orfiril Long 300
Orfiril Long 500
Orfiril Long 1000

Orfiril® Long har en Cmax på 7-8 timer og har i likhet med Orfiril® Retard en langsommere absorpsjon og en jevnere serumkonsentrasjon. Orfiril® Long kan tas uavhengig av måltider (før/under/etter/mellom) og gis 1-2 ganger daglig.

  • Orfiril® Long og Orfiril® Retard gir mindre svingninger i serumkonsentrasjonen og følgelig færre bivirkninger, samt bedre effekt enn Orfiril® Enterotabletter.
  • Skrives det kun Orfiril® på resepten, får pasienten Orfiril® Enterotabletter.
  • Man kan skifte fra Orfiril® til enten Orfiril® Retard eller Orfiril® Long mg til mg fra en dag til en annen.

Orfiril® Mikstur

Orfiril® Injeksjon

Link til Orfiril® long

Link til Orfiril® entro og Orfiril® retard

Link til Orfiril® Injeksjon