+47 67 15 92 30
Kontakt

Desitin Norge

Desitin Pharma AS, Norge

Desitin Pharma AS ble etablert i Norge som selvstendig selskap i 1996, med preparater som Orfiril® og Trimonil®, som har vært på det norske markedet siden 1970-årene.

Fra vårt kontor yter vi service til helsepersonell, pasienter og pårørende, som ønsker å vite mer om våre produkter og de relaterte sykdommene.

I Norge er vårt produktsortiment samlet i følgende hovedområder:

  • Behandling av epilepsi
  • Behandling av psykiatriske lidelser, primært bipolar lidelse og depresjon
  • Behandling av spastisitet, dystoni, blepharospasme, hemifaciale spasmer og sialoré

Desitin anerkjenner betydningen av kontinuerlig utdannelse og har derfor et tett samarbeid med norske helsearbeidere for å fastholde en positiv dialog til glede for pasienter med CNS lidelser.

Desitin informerer om offentliggjøring av utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner i Norge. Oversikt for 2020 ligger her.

Desitin Pharma AS samsvarer med direktiv 2016/62 /EU. Alle produkter utgitt etter 9/2/2019, innehar kravene til sikkerhetsanordningen. Ved eventuelle varsler for Desitin-produkter, vennligst