Informasjon om rett til å motsette seg behandling

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, anbefaler vi å ta kontakt med personvernombudet vårt:

 

Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

postkasse@datatilsynet.no  / 22 39 69 00

 

 

Protest mot behandling med berettiget interesse som rettsgrunnlag:

Du har rett til når som helst å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine, når denne behandlingen har berettiget interesse som rettsgrunnlag. I så fall slutter vi å behandle opplysningene dine, med mindre vi kan dokumentere tvingende berettigede grunner for behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller vi behandler disse dataene bare for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

 

Protest mot direktemarkedsføring:

Videre kan du når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål («protestere mot salgsfremmende aktiviteter»). I så fall slutter vi å behandle opplysningene dine for markedsføringsformål. Vær oppmerksom på at innvendingen din og bruken av opplysningene dine i en allerede pågående kampanje, kan overlappe av organisasjonsmessige grunner.