Personvernerklæring

 

Desitin Arzneimittel GmbH («Desitin») legger stor vekt på å ivareta personvernet til brukerne av dette nettstedet. Denne personvernserklæringen beskriver hvilke personopplysninger nettstedet samler inn om brukerne, og hvordan disse opplysningene brukes.

 

Du kan vise og skrive ut hele denne erklæringen her.

 

 

1.      Behandlingsansvarlig

 

Ansvarlig for behandlingen av opplysningene dine i forbindelse med dette online-tilbudet er Desitin Arzneimittel GmbH («Desitin»); unntak fremgår av denne personvernerklæringen.

Kontaktopplysningene våre er som følger:

 

Desitin Pharma AS

Niels Leuchs vei 99

1359 Eiksmarka

 

Tlf. +47 67 15 92 30

E-post: firmapost@desitin.no

 

 

2.      Kontaktopplysninger til personvernombudet vårt

 

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller om Desitins behandling av personopplysningene dine generelt, kan du kontakte personvernombudet vårt:

Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

postkasse@datatilsynet.no  / 22 39 69 00

 

 

3.      Behandling av personopplysninger

 

Personopplysninger er all informasjon som viser til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, fotografier eller internettidentifikatorer. Når vi behandler personopplysninger, betyr dette – for eksempel – at vi samler inn, lagrer, bruker, overfører eller sletter slike opplysninger. I det følgende vil vi først redegjøre for formålene med og rettsgrunnlaget for behandling; deretter går vi nærmere inn på hver enkelt kategori av personopplysninger som vi samler inn.

 

 

3.1.   Formål med og rettsgrunnlag for behandling

 

Vi og tjenesteleverandører som vi har avtale med, behandler personopplysningene dine for de formålene som fremgår nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at du, med «berettiget interesse» som rettsgrunnlag, kan motsette deg slik behandling (se avsnittet Dine rettigheter som registrert):

 

Nr.

Formål med behandling

Rettsgrunnlag for behandling

Beskrivelse av den berettigede interessen i

behandling, hvis relevant

 

1.

Tilby et nettsted for allmennheten i henhold til våre Vilkår for bruk

Oppfyllelse av kontrakt, berettiget interesse

Vi har en berettiget interesse i å være tilgjengelig på Internett også for ikke-registrerte brukere, for å gi generell informasjon om virksomheten vår.

 

2.

Tilby et beskyttet nettstedsområde (kun helsepersonell)

 

Oppfyllelse av kontrakt

 

3.

Samle inn statistikk om bruken av nettstedet (såkalt webanalyse)

 

Berettiget interesse

Vi har en berettiget interesse i å skaffe oss informasjon om bruken av nettstedet, spesielt med tanke på å forbedre tilbudet vårt.

 

4.

Spore feil og garantere for systemets sikkerhet, inkludert påvisning og sporing av uautorisert tilgang og forsøk på tilgang til webserveren vår

 

Overholdelse av de juridiske forpliktelsene våre i forbindelse med datasikkerhet, berettiget interesse

Vi har en berettiget interesse i å eliminere funksjonsfeil, garantere systemsikkerheten og påvise og spore uautorisert tilgang eller forsøk på tilgang.

5.

Beskytte og forsvare rettighetene våre

 

Berettiget interesse

Vi har en berettiget interesse i å utøve og forsvare rettighetene våre.

 

 

3.2.   Automatisk innsamlede data

 

Under ditt besøk på nettstedet samler Desitin automatisk inn følgende tilgangsdata, som er relevante for systemsikkerhet og datasikkerhet, i de såkalte loggfilene til webserveren. Det dreier seg spesielt om følgende data:

 

 • Domene og vert, hvor du bruker Internett fra.
 • Internett-adressen til nettsiden med lenken du brukte for å komme til dette nettstedet.
 • Dato og klokkeslett.
 • Varigheten på besøket og hvilke sider du besøkte på nettstedet vårt.
 • Mengde data overført.
 • IP-adressen til datamaskinen din.
 • Informasjon om operativsystemet og nettleseren du bruker, inkludert eventuelle installerte tilleggsprogrammer (f.eks. til flash-avspilleren).
 • Http-statuskode (f.eks. «Funnet» eller «Ikke funnet»).

 

Loggfilene lagres i opptil sju dager med det formål å spore feil og garantere systemsikkerhet, herunder å påvise og spore uautorisert tilgang og forsøk på tilgang til webserverne våre, og blir deretter slettet, med mindre det i mellomtiden har oppstått mistanke om ulovlig tilgang til webserverne våre. Loggfilene analyseres bare i tilfelle slik mistanke, og kun av autoriserte personer. Loggfiler som fortsatt må lagres av bevismessige hensyn, er unntatt fra sletting inntil endelig avklaring av den aktuelle saken, og kan videresendes til etterforskende myndigheter eller advokater i den utstrekning det er nødvendig. Loggfilene blir også lagret for webanalyse, men da uten (fullstendig) IP-adresse. Til webanalyseformål evalueres filene bare i samlet form (mer informasjon i avsnittet Webanalyse).

 

3.3.   Behandling av andre personopplysninger

 

Vi samler inn person- og firmaopplysninger bare når du oppgir dem frivillig, for eksempel når du registrerer deg hos Desitin, bestiller brosjyrer eller sender en forespørsel til Desitin via et kontaktskjema. Disse opplysningene blir bare samlet inn, behandlet og brukt i den utstrekning det er nødvendig for det aktuelle formålet og tillatt ved lov, eller etter ditt samtykke (f.eks. for å behandle en brosjyrebestilling, registrere og deretter verifisere en tilgangsrett til de beskyttede områdene på nettstedet vårt eller svare på en forespørsel). Det opprettes ingen kobling mellom opplysningene dine og automatisk innsamlede data.

 

 

3.4.   Mottaker av personopplysninger

 

3.4.1.    Avgivelse av opplysninger til andre behandlingsansvarlige (generelt)

 

Personopplysningene dine blir i prinsippet bare overført i den utstrekning det er nødvendig for det aktuelle formålet, og til andre behandlingsansvarlige bare i tilfeller der dette er nødvendig for kontraktoppfyllelse, der vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i slik avgivelse, eller der du har gitt ditt samtykke til slik overføring. Videre kan opplysninger overføres til andre behandlingsansvarlige i den grad vi er forpliktet til å fremlegge slike opplysninger på grunn av lovbestemmelser eller rettsgyldige pålegg fra offentlige myndigheter eller domstoler med jurisdiksjon.

 

 

3.4.2.    Tjenesteleverandører (generelt)

 

Desitin forbeholder seg retten til å benytte tjenesteleverandører til databehandling (Desitin kan f.eks. gi en tjenesteleverandør i oppdrag å sende deg informasjonsmateriell som du har bestilt; til dette formålet må avsenderselskapet vite navnet og adressen din samt hvilket materiell du har bestilt). I slike tilfeller vil Desitin inngå behandlingsavtaler med tjenesteleverandørene i den utstrekning det er nødvendig.

 

I praksis dreier det seg om følgende typer tjenesteleverandører:

 

 • IT-tjenesteleverandører (teknisk brukerstøtte), Tyskland
 • analyseverktøyleverandører med registrert hovedkontor i Tyskland (mer informasjon i avsnittet Webanalyse).
   

 

3.5.    Lagringens varighet; oppbevaringsperioder

 

Vi lagrer i prinsippet dataene dine så lenge det er nødvendig for å tilby dette nettstedet og de tilhørende tjenestene, eller så lenge vi har en berettiget interesse i fortsatt lagring (vi kan f.eks. fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring per post, også etter oppfyllelse av en kontrakt). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine, med unntak for data som vi fortsatt må lagre for å overholde lovpålagte forpliktelser (i henhold til skatte- og handelslover er vi f.eks. pliktige til å oppbevare dokumenter som kontrakter i en viss tidsperiode).

 

Følgende spesifikke oppbevaringsperioder gjelder:

 

 • Automatisk innsamlede data (av sikkerhetsgrunner): 7 dager.
 • Analyseverktøyet Matomo: Dataene oppbevares permanent i anonymisert form.
 • Data som du har gjort tilgjengelig for oss i forbindelse med bestilling av en brosjyre, blir slettet etter 1 år.
 • Mer informasjon om vår lagring og bruk av informasjonskapsler finner du i neste avsnitt, Informasjonskapsler (cookies).
   
   
   
  4.      Informasjonskapsler (cookies)
   

Noen av nettsidene til Desitin-nettstedet bruker såkalte informasjonskapsler eller «cookies». Informasjonskapsler er små filer som lagres på brukernes datamaskiner når de besøker et nettsted. Informasjonskapsler kan lagre ulike typer data og hjelper oss med å levere tilleggsfunksjoner (og dermed gjøre nettsiden som helhet mer brukervennlig, effektiv og sikker). Vi bruker ikke informasjonskapsler som inneholder personopplysninger, med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til slik bruk.

 

Vi bruker informasjonskapsler i registreringsprosessen for å legge til rette for ny tilgang til et passordbeskyttet internettmiljø; takket være dataene som er lagret i informasjonskapselen, slipper du å skrive inn brukernavn og eventuelt passord på nytt. Videre bruker vi informasjonskapsler innenfor rammen av bestillingsskjemaer, for at du skal slippe å skrive inn personopplysningene dine flere ganger under samme besøk på nettstedet vårt. I begge tilfeller dreier det seg om såkalte øktinformasjonskapsler, som slettes automatisk når du lukker nettleseren.

 

Desitin bruker også en såkalt analyseinformasjonskapsel i forbindelse med webanalysen (se avsnittet Webanalyse).

 

Nedenfor ser du en oversikt over de ulike informasjonskapslene som vi bruker, formålet med dem samt de respektive oppbevaringsperiodene.

 

Informasjons-kapselens formål

 

Type informasjons-kapsel

Bruksområde

Informasjons-kapselens navn

Oppbevarings-periode

Funksjonsinformasjons-kapsel

Permanent

Henvisning til informasjonskapsel

 

cb-enabled

1 år

Funksjonsinformasjons-kapsel

Økt

Valgt skriftstørrelse

 

 

7 dager

Analyse

Økt

Matomo (tidligere Piwik)

 

_pk_ses.1.4758

Nettleserøkt

Analyse

Permanent

Matomo (tidligere Piwik) ID

(tilordning: besøk av samme bruker på ulike tidspunkter)

 

_pk_id.1.4758

1 år

 

 

Du kan selvfølgelig gå inn i innstillingene til nettleseren din og angi at den ikke skal lagre informasjonskapsler på harddisken. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer bruken av informasjonskapsler, kan visse funksjoner på nettstedet vårt bli utilgjengelige eller lite brukervennlige.

 

Innstillingsalternativene dekker ikke informasjonskapsler fra andre leverandører under besøk på nettsider som tilhører tredjeparter.

 

 

5.      Webanalyse

 

5.1.   Matomo (tidligere Piwik)

 

Nettstedet vårt bruker webanalysetjenesten Matomo, som analyserer adferden til besøkende på nettstedet. Matomo genererer informasjonskapsler til analyse av loggfiler som viser din bruk av nettstedet vårt. Disse dataene blir lagret på en server i Tyskland. Som bruker er du anonym for oss, siden IP-adressen din blir anonymisert før lagring. Dataene blir ikke avgitt til tredjeparter. Hvis du ikke samtykker i lagring og analyse av slike data, må du endre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din tilsvarende. Vær oppmerksom på at slike endringer kan medføre at deler av nettstedet vårt kan bli ubrukelig for deg.

Du kan også motsette deg innsamling og analyse av dataene dine ved hjelp av dette verktøyet, ved å klikke her.

6.      Eksterne lenker

 

Online-tilbudet vårt kan inneholde lenker til nettsider som tilhører tredjeparter. Vi har ingen innflytelse over behandlingen av personopplysninger som overføres til tredjeparter ved å klikke på en slik lenke (f.eks. IP-adressen din eller nettadressen til nettstedet vårt, der lenken er plassert). Vi fraskriver oss alt ansvar for tredjeparters behandling av slike personopplysninger. Den aktuelle tredjepartens personvernerklæring skal gjelde.

 

 

7.      Sikkerhet

 

Medarbeiderne våre og tjenesteleverandørene som vi har inngått avtaler med, har taushetsplikt og plikt til å overholde bestemmelsene i gjeldende personvernlover.

 

Vi gjennomfører alle tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å garantere et hensiktsmessig beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi håndterer, i særdeleshet mot risiko som følge av utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avgivelse eller uautorisert tilgang. Sikkerhetstiltakene våre blir forbedret fortløpende i takt med den teknologiske utviklingen.

 

 

8.     E-post og konfidensialitet

 

Hvis du sender en e-post til Desitin via dette nettstedet, blir dataene overført i kryptert form.

 

 

9.     Dine rettigheter som registrert

 

Utøvelse av dine rettigheter: For å utøve dine rettigheter som en registrert som er berørt av behandlingen av personopplysningene dine, bruk opplysningene i avsnittet Kontakt. I denne forbindelse er det viktig at du sørger for at vi kan identifisere deg.

 

Rett til informasjon og tilgang: Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av personopplysningene dine. Du kan kreve at vi bekrefter om vi behandler personopplysninger om deg, og du har rett til å få tilgang til opplysningene dine som vi behandler.

 

Rett til retting og sletting: Hvis dataene dine er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve at de blir rettet eller komplettert. Hvis vi har avgitt opplysningene dine til tredjeparter, informerer vi dem om rettingen, i den grad det er pålagt ved lov.

 

Du har rett til å få slettet personopplysningene dine hos oss, dersom de juridiske forutsetningene for sletting er oppfylt. Dette gjelder i særdeleshet i tilfeller der:

 

 • Personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn.
 • Rettsgrunnlaget for behandling var utelukkende ditt samtykke, og du har trukket tilbake dette samtykket.
 • Du har motsatt deg direktemarkedsføring.
 • Du, av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, har motsatt deg behandling med våre berettigede interesser som rettsgrunnlag, og det ikke foreligger noe mer tungtveiende rettsgrunnlag for behandlingen.
 • Personopplysningene dine har vært gjenstand for ulovlig behandling.
 • Personopplysningene dine må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse.

 

Når vi avgir opplysningene dine til tredjeparter, informerer vi dem om slettingen, i den grad det er pålagt ved lov. Vær oppmerksom på at retten til å kreve sletting er underlagt begrensninger. Vi har for eksempel ingen plikt eller tillatelse til å slette eventuelle opplysninger som vi på grunn av lovfestede oppbevaringsperioder er pålagt å oppbevare videre. På samme måte er opplysninger som vi trenger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, ekskludert fra din rett til å kreve sletting.

 

Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser behandling av personopplysningene dine, dersom de juridiske forutsetningene for slik begrensning er oppfylt. Dette gjelder i særdeleshet i tilfeller der:

 

 • Du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine, og da inntil vi har kunnet korrigere opplysningene eller verifisere nøyaktigheten av dem.
 • Behandlingen er gjort ulovlig, og du ber om en begrensning av bruken i stedet for sletting (se også ovenfor).
 • Vi ikke lenger trenger opplysningene dine til behandlingsformål, men du trenger slike data for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Du har motsatt deg behandling av personlige grunner, og da inntil det er fastslått om dine interesser veier tyngst.

 

Hvis det foreligger en rett til å få behandling begrenset, merker vi de aktuelle dataene for å sikre at de bare blir behandlet innenfor de grensene som gjelder for slike data (dvs. i særdeleshet for å forsvare rettskrav eller med ditt samtykke).

 

Rett til dataportabilitet: I henhold til Personverndirektivet, som gjelder fra 25. mai 2018, har du videre rett til å få overført opplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, eller å be om – så sant det er teknisk gjennomførbart – at opplysningene blir overført til en tredjepart.

 

Rett til å motsette seg databehandling: Du har rett til å motsette deg databehandling av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, dersom slik behandling har berettiget interesse som rettsgrunnlag. Videre kan du når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine til markedsføringsformål. Se også avsnittet Informasjon om rett til å motsette seg behandling.

 

Tilbaketrekking av samtykke: Hvis du har gitt oss samtykke til behandlingen av personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket, men uten tilbakevirkende kraft. Lovligheten av behandling av dataene dine forblir upåvirket frem til slik tilbaketrekking.

 

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten: Du har rett til å fremføre en klage til en tilsynsmyndighet. Til dette formålet kan du kontakte tilsynsmyndigheten som er relevant for ditt bosted eller ditt land, eller tilsynsmyndigheten som er relevant for oss. Disse er:

 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

(«Hamburgs representant for databeskyttelse og informasjonsfrihet til informasjon»

Klosterwall 6 (Block C), DE-20095 Hamburg
Tlf. +49 (0)40 / 428 54 - 4040
Faks: +49 (0)40 / 428 54 - 4000
E-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

10.     Forpliktelse til å oppgi data

 

Du kan besøke nettstedet vårt uten å gi oss personopplysningene dine. Til registreringsformål og bruk av «Desitin Login» er du imidlertid forpliktet til å gi oss de personopplysningene som er nødvendige for kontraktsinngåelse og -oppfyllelse (f.eks. navn, adresse og e-postadresse); vi merker disse obligatoriske opplysningene med en stjerne (*). Hvis du motsetter deg dette, kan du dessverre ikke bruke «Desitin Login».

 

 

11.     Endring av personvernerklæringen

 

Desitin forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne personvernerklæringen i samsvar med lovbestemte krav. Vi kommer til å informere på dette nettstedet om endringer som har en betydelig innvirkning på deg eller påvirker deg, og vil informere berørte registrerte brukere på forhånd. Husk også å holde deg informert om oppdateringer av denne personvernerklæringen på nettstedet vårt.

 

 

12.     Kontakt

 

Hvis du vil kontakte oss, kan du bruke adressen oppgitt i avsnittet Behandlingsansvarlig.