+47 67 15 92 30
Kontakt

Personvernerklæring

Desitin Pharma AS  («Desitin») legger stor vekt på å ivareta personvernet til brukerne av dette nettstedet. Denne personvernserklæringen beskriver hvilke personopplysninger nettstedet samler inn om brukerne, og hvordan disse opplysningene brukes.

1. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Ansvarlig for behandlingen av opplysningene dine i forbindelse med bruk av nettstedet er Desitin Pharma AS («Desitin»); unntak fremgår av denne personvernerklæringen.

Kontaktopplysningene våre er som følger:

Desitin Pharma AS
Meierisvingen 2
1383 ASKER

Telefon: +47 67 15 92 30
E-post: firmapost@desitin.no

2. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som viser til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, fotografier eller internettidentifikatorer. Når vi behandler personopplysninger, betyr dette – for eksempel – at vi samler inn, lagrer, bruker, overfører eller sletter slike opplysninger. I det følgende vil vi først redegjøre for formålene med og rettsgrunnlaget for behandling; deretter går vi nærmere inn på hver enkelt kategori av personopplysninger som vi samler inn.

3. Formål med og rettsgrunnlag for behandling

Vi og tjenesteleverandører som vi har avtale med, behandler personopplysningene dine for de formålene som fremgår nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at du, med «berettiget interesse» som rettsgrunnlag, kan motsette deg slik behandling (se avsnittet Dine rettigheter som registrert):

No.FormålJuridisk grunnlag for behandling
Beskrivelse av den berettigede interessen for behandling, der det er relevant
1Tilby et nettsted for allmennheten i henhold til våre Vilkår for bruk­Oppfyllelse av kontrakt (for registrerte brukere)/ henholdsvis berettiget interesse (for ikke-registrerte brukere).Vi har en berettiget interesse i å samle inn og behandle data fra ikke-registrerte brukere med det formål å tilby en online tilstedeværelse.
2Innsamling av statistisk informasjon om bruken av nettstedet (såkalt webanalyse)Berettiget interesseVi har en berettiget interesse i å innhente informasjon om bruk av nettstedet, spesielt for å forbedre tilbudet vårt.
3Webtracking ved bruk av vanlige verktøy og tjenester for webanalyse (Google Analytics).Samtykke
4Sporing av funksjonsfeil og ivaretakelse av systemsikkerhet, inkludert påvisning og sporing av uautoriserte tilgangsforsøk og tilgang til vår webserver.Overholdelse av våre juridiske forpliktelser angående datasikkerhet og berettiget interesseVi ønsker å fjerne funksjonsfeil, garantere systemsikkerheten, samt å oppdage og spore uautoriserte tilganger eller tilgangsforsøk.
5Beskytte og forsvare våre rettigheterBerettiget interesseVi har en berettiget interesse til å ivareta og forsvare våre rettigheter og juridiske krav.

4. Automatisk innsamlede data

Under ditt besøk på nettstedet samler Desitin automatisk inn følgende tilgangsdata, som er relevante for systemsikkerhet og datasikkerhet, i de såkalte loggfilene til webserveren. Det dreier seg spesielt om følgende data:

 • Domene og vert, hvor du bruker Internett fra.
 • Internett-adressen til nettsiden med lenken du brukte for å komme til dette nettstedet.
 • Dato og klokkeslett.
 • Varigheten på besøket og hvilke sider du besøkte på nettstedet vårt.
 • Mengde data overført.
 • IP-adressen til datamaskinen din.
 • Informasjon om operativsystemet og nettleseren du bruker, inkludert eventuelle installerte tilleggsprogrammer (f.eks. til flash-avspilleren).
 • Http-statuskode (f.eks. «Funnet» eller «Ikke funnet»).

Loggfilene lagres i opptil syv dager med det formål å spore feil og garantere systemsikkerhet, herunder å påvise og spore uautorisert tilgang og forsøk på tilgang til webserverne våre, og blir deretter slettet, med mindre det i mellomtiden har oppstått mistanke om ulovlig tilgang til webserverne våre. Loggfilene analyseres bare i tilfelle slik mistanke, og kun av autoriserte personer. Loggfiler som fortsatt må lagres av bevismessige hensyn, er unntatt fra sletting inntil endelig avklaring av den aktuelle saken, og kan videresendes til etterforskende myndigheter eller advokater i den utstrekning det er nødvendig. Loggfilene blir også lagret for webanalyse, men da uten (fullstendig) IP-adresse. Til webanalyseformål evalueres filene bare i samlet form (mer informasjon i avsnittet Webanalyse).

Behandling av andre personopplysninger

Andre personopplysninger, inkludert firmarelaterte opplysninger, samler vi bare inn når du oppgir dem frivillig. Personopplysningene blir bare behandlet (herunder samlet inn og brukt) i den utstrekning det er nødvendig for det aktuelle formålet og tillatt ved lov, eller etter ditt samtykke. Det opprettes ingen kobling mellom opplysningene dine og automatisk innsamlede data.

Når du registrerer deg som bruker på nettstedet for å få tilgang til passordbeskyttede områder må du oppgi navn, arbeidssted (feks. sykehus eller klinikk) og e-postadresse. Vi bruker disse opplysningene for å lage en brukerprofil for deg, og for å kunne verifisere hvem du er ettersom området kun er tilgjengelig for helsepersonell. Bruken av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale om å få tilgang til området. Personopplysningene blir slettet når brukeren eller Desitin avslutter brukerkontoen.

Når du bestiller brosjyrer eller annet materiale fra oss må du oppgi navn, adresse og andre kontaktopplysninger slik at vi kan sende deg bestillingen. Bruken av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale. Personopplysningene lagres inntil vi har håndtert henvendelsen din, eller så lenge kundeforholdet varer.

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev må du oppgi navn og e-postadresse. Dette er nødvendig for at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev. Bruken av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale. Personopplysningene lagres inntil du melder deg av nyhetsbrevet.

Når du sender en forespørsel til Desitin via et kontaktskjema på nettstedet må du oppgi navn og kontaktinformasjon slik at vi kan besvare din henvendelse. Bruken av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale. Personopplysningene lagres inntil vi har håndtert henvendelsen din.

Mottaker av personopplysninger

Overføring av data til andre (generelt)

Personopplysningene dine blir i prinsippet bare overført i den utstrekning det er nødvendig for det aktuelle formålet, og til andre bare i tilfeller der dette er nødvendig for kontraktoppfyllelse, der vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i slik avgivelse, eller der du har gitt ditt samtykke til slik overføring. Videre kan opplysninger overføres til andre i den grad vi er forpliktet til å fremlegge slike opplysninger på grunn av lovbestemmelser eller rettsgyldige pålegg fra offentlige myndigheter eller domstoler med jurisdiksjon.

Tjenesteleverandører (generelt)

Desitin kan bruke tjenesteleverandører for databehandling. I disse tilfellene vil Desitin inngå databehandlingsavtaler med tjenesteleverandørene i den grad det er nødvendig.

I praksis dreier det seg om følgende typer tjenesteleverandører:

 • IT-tjenesteleverandører (teknisk brukerstøtte), Tyskland
 • Analyseverktøyleverandører, Tyskland eller USA (mer informasjon i avsnittet Webanalyse).

Overføring av data til mottakere utenfor EU eller EØS

Vi kan overføre dine personlige data til mottakere som befinner seg utenfor EU eller EØS i såkalte tredjeland (f.eks. tjenesteleverandører som fungerer som behandlere på våre vegne). I dette tilfellet gjennomfører vi sikkerhetstiltak før dataoverføringen for å sikre at det er tilstrekkelig nivå av databeskyttelse hos mottakeren (f.eks. på grunn av en adekvansavgjørelse fra EU -kommisjonen for det respektive tredjeland, i henhold til personvernforordningen (GDPR) art. 45 eller ved avtale om såkalte standardavtaleklausuler fra EU-kommisjonen med mottakeren i henhold til personvernforordningen (GDPR) art. 46) eller at du har gitt samtykke til overføring av dataene dine eksplisitt.

Du kan be om en oversikt over datamottakerne i tredjeland og en kopi av de spesifikke bestemmelsene for å sikre et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå. Bruk kontaktinformasjonen som er nevnt i punkt 1. hvis du ønsker det.

Lagringens varighet; oppbevaringsperioder

Vi lagrer i prinsippet dataene dine så lenge det er nødvendig for å tilby dette nettstedet og de tilhørende tjenestene, eller så lenge vi har en berettiget interesse i fortsatt lagring (vi kan f.eks. fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring per post, også etter oppfyllelse av en kontrakt). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine, med unntak for data som vi fortsatt må lagre for å overholde lovpålagte forpliktelser (i henhold til skatte- og handelslover er vi f.eks. pliktige til å oppbevare dokumenter som kontrakter i en viss tidsperiode).

Følgende spesifikke oppbevaringsperioder gjelder:

 • Automatisk innsamlede data (av sikkerhetsgrunner): 7 dager.
 • Analyseverktøyet Google Analytics (se avsnitt 5) Dataene oppbevares permanent i anonymisert form.

Mer informasjon om vår lagring og bruk av informasjonskapsler finner du i neste avsnitt, Informasjonskapsler (cookies).

5. Cookies (informasjonskapsler)

Noen av nettsidene til Desitin-nettstedet bruker såkalte informasjonskapsler eller «cookies». Informasjonskapsler er små filer som lagres på brukernes datamaskiner når de besøker et nettsted. Informasjonskapsler kan lagre ulike typer data og hjelper oss med å levere tilleggsfunksjoner (og dermed gjøre nettsiden som helhet mer brukervennlig, effektiv og sikker).

Vi bruker informasjonskapsler i registreringsprosessen for å legge til rette for ny tilgang til et passordbeskyttet internettmiljø; takket være dataene som er lagret i informasjonskapselen, slipper du å skrive inn brukernavn og eventuelt passord på nytt. Videre bruker vi informasjonskapsler innenfor rammen av bestillingsskjemaer, for at du skal slippe å skrive inn personopplysningene dine flere ganger under samme besøk på nettstedet vårt. I begge tilfeller dreier det seg om såkalte øktinformasjonskapsler, som slettes automatisk når du lukker nettleseren.

Desitin bruker også en såkalt analyseinformasjonskapsel i forbindelse med webanalysen (se avsnittet Webanalyse).

Du kan konfigurere nettleseren din slik at den ikke lagrer informasjonskapslene våre på harddisken din ved å velge "Godta ingen informasjonskapsler" eller lignende i nettleserinnstillingene. Vær oppmerksom på at visse funksjoner på nettstedet vårt kanskje ikke er tilgjengelige eller ikke lenger er praktisk brukbare hvis du har deaktivert bruk av informasjonskapsler.

Innstillingsalternativene dekker ikke informasjonskapsler som er angitt av andre leverandører under ditt besøk på websider til tredjeparter.

Nedenfor finner du oversikt over de ulike informasjonskapslene som brukes, formålet med dem, samt de respektive oppbevaringsperiodene.

Cookies formålType CookieBruksområdeNavn på CookieOppbevarings-periode
Funksjonell CookiePermanentHenvisning til Cookie  cb-enabled1 år
Funksjonell CookieØktGoogle Analytics
(performance) 
 _gat_gtag_UA_105876084_1Ett minutt
AnalyseØktGoogle Analytics (performance: if used via the Google day manager function) dc_gtmEtt minutt
AnalyseØktGoogle Analytics
(distinction between users) 
_gidEn dag
AnalysePermanentGoogle Analytics
(distinction between users)
_gaTo år

6. Webanalyse (Google Analytics)

Google Analytics er et nettanalyseverktøy for å evaluere bruken av nettsteder og leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Informasjonen om din bruk av nettstedet generert av informasjonskapselen sendes vanligvis til og lagres på en Google -server i USA. Vi bruker Google Analytics med tilleggsfunksjonen som tilbys av Google for anonymisering av IP -adresser. Her blir IP -adressen normalt forkortet av Google innen EU og bare i unntakstilfeller forkortet i USA, og er under alle omstendigheter bare lagret i en forkortet form.

Ifølge leverandøren er IP -adressen din som nettleseren din har sendt i forbindelse med Google Analytics ikke kombinert med andre data.

Du kan forhindre innsamling og analyse av dataene dine av Google ved å laste ned og installere nettleserprogrammet som er tilgjengelig her. I tillegg kan du forhindre lagring av informasjonskapsler i de respektive nettleserinnstillingene (se avsnitt 6 "Cookies").

7. Eksterne lenker

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til nettsider som tilhører tredjeparter. Vi har ingen innflytelse over behandlingen av personopplysninger som overføres til tredjeparter ved å klikke på en slik lenke (f.eks. IP-adressen din eller nettadressen til nettstedet vårt, der lenken er plassert). Vi fraskriver oss alt ansvar for tredjeparters behandling av slike personopplysninger. Den aktuelle tredjepartens personvernerklæring skal gjelde.

8. Sikkerhet

Medarbeiderne våre og tjenesteleverandørene som vi har inngått avtaler med, har taushetsplikt og plikt til å overholde bestemmelsene i gjeldende personvernlover.

Vi gjennomfører alle tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å garantere et hensiktsmessig beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi håndterer, i særdeleshet mot risiko som følge av utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avgivelse eller uautorisert tilgang. Sikkerhetstiltakene våre blir forbedret fortløpende i takt med den teknologiske utviklingen.

9. E-post og konfidensialitet

Hvis du sender en e-post til Desitin via dette nettstedet, blir dataene overført i kryptert form.

10. Dine rettigheter som registrert

Utøvelse av dine rettigheter: For å utøve dine rettigheter som en registrert som er berørt av behandlingen av personopplysningene dine, bruk opplysningene i avsnittet Kontakt. I denne forbindelse er det viktig at du sørger for at vi kan identifisere deg.

Rett til informasjon og tilgang: Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av personopplysningene dine. Du kan kreve at vi bekrefter om vi behandler personopplysninger om deg, og du har rett til å få tilgang til opplysningene dine som vi behandler.

Rett til retting og sletting: Hvis dataene dine er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve at de blir rettet eller komplettert. Hvis vi har avgitt opplysningene dine til tredjeparter, informerer vi dem om rettingen, i den grad det er pålagt ved lov.

Du har rett til å få slettet personopplysningene dine hos oss, dersom de juridiske forutsetningene for sletting er oppfylt. Dette gjelder i særdeleshet i tilfeller der:

 • Personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn.
 • Rettsgrunnlaget for behandling var utelukkende ditt samtykke, og du har trukket tilbake dette samtykket.
 • Du har motsatt deg direktemarkedsføring.
 • Du, av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, har motsatt deg behandling med våre berettigede interesser som rettsgrunnlag, og det ikke foreligger noe mer tungtveiende rettsgrunnlag for behandlingen.
 • Personopplysningene dine har vært gjenstand for ulovlig behandling.
 • Personopplysningene dine må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse.

Når vi avgir opplysningene dine til tredjeparter, informerer vi dem om slettingen, i den grad det er pålagt ved lov. Vær oppmerksom på at retten til å kreve sletting er underlagt begrensninger. Vi har for eksempel ingen plikt eller tillatelse til å slette eventuelle opplysninger som vi på grunn av lovfestede oppbevaringsperioder er pålagt å oppbevare videre. På samme måte er opplysninger som vi trenger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, ekskludert fra din rett til å kreve sletting.

Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser behandling av personopplysningene dine, dersom de juridiske forutsetningene for slik begrensning er oppfylt. Dette gjelder i særdeleshet i tilfeller der:

 • Du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine, og da inntil vi har kunnet korrigere opplysningene eller verifisere nøyaktigheten av dem.
 • Behandlingen er gjort ulovlig, og du ber om en begrensning av bruken i stedet for sletting (se også ovenfor).
 • Vi ikke lenger trenger opplysningene dine til behandlingsformål, men du trenger slike data for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Du har motsatt deg behandling av personopplysninger, og du krever begrenset behandling inntil det er fastslått om dine interesser veier tyngst.

Hvis det foreligger en rett til å få behandling begrenset, merker vi de aktuelle dataene for å sikre at de bare blir behandlet innenfor de grensene som gjelder for slike data (dvs. i særdeleshet for å forsvare rettskrav eller med ditt samtykke).

Rett til dataportabilitet: Hvis vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt har du videre rett til å få overført opplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, eller å be om – så sant det er teknisk gjennomførbart – at opplysningene blir overført til en tredjepart.

Rett til å motsette seg databehandling: Du har rett til å motsette deg databehandling av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, dersom slik behandling har berettiget interesse som rettsgrunnlag. Videre kan du når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine til markedsføringsformål.

Tilbaketrekking av samtykke: Hvis du har gitt oss samtykke til behandlingen av personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket, men uten tilbakevirkende kraft. Lovligheten av behandling av dataene dine forblir upåvirket frem til slik tilbaketrekking.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten: Du har rett til å fremføre en klage til en tilsynsmyndighet. Til dette formålet kan du kontakte:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Tlf. 22 39 69 00
www.datatilsynet.no

Forpliktelse til å oppgi data

Du kan besøke nettstedet vårt uten å gi oss personopplysningene dine. Til registreringsformål og bruk av «Desitin Login» er du imidlertid forpliktet til å gi oss de personopplysningene som er nødvendige for kontraktsinngåelse og -oppfyllelse (f.eks. navn, adresse og e-postadresse); vi merker disse obligatoriske opplysningene med en stjerne (*). Hvis du motsetter deg dette, kan du dessverre ikke bruke «Desitin Login».

Endring av personvernerklæringen

Desitin forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne personvernerklæringen i samsvar med lovbestemte krav. Vi kommer til å informere på dette nettstedet om endringer som har en betydelig innvirkning på deg eller påvirker deg, og vil informere berørte registrerte brukere på forhånd. Husk også å holde deg informert om oppdateringer av denne personvernerklæringen på nettstedet vårt.

Du forlater nå "desitin.no" Logo

Denne linken tar deg til en nettside hvor vår personvernspolicy ikke gjelder, og nettsiden kan inneholde informasjon beregnet på helsepersonell.​

Avbryt Forsett