Fokus

Indikasjoner

 

 

Voksne: Behandling av mild til moderat aktinisk keratose i ansiktet og i hodebunnen (Olsen grad 1-2) og av feltkanserisering. Behandling av overflatisk og/eller nodulært basalcellekarsinom som er uegnet for kirurgisk behandling pga. mulig behandlingsrelatert morbiditet og/eller dårlig kosmetisk utfall.

 

 

 

For helsepersonell   trykk her