Epilepsi App "Epilepsi kalender"

 

Lastes ned gratis via Appstore 

 

Se introduksjonsvideo HER.

EU-direktiv mot forfalskede legemidler (direktiv 2016/62 / EU)

Desitin Pharma AS samsvarer med direktiv 2016/62 /EU. Alle produkter utgitt etter 9/2/2019, innehar kravene til sikkerhetsanordningen. Ved eventuelle varsler for Desitin-produkter, vennligst kontakt: serialisierung@desitin.de

Falsified Medicines Directive

 

Desitin is compliant with Directive 2016/62/EU. All products released as of 9/2/2019 bear the safety features as required. In case of any alerts for Desitin products please contact serialisierung@desitin.de