Ameluz®

Ameluz® – er et stort skritt fremover i fotodynamisk behandling av aktinisk keratose:

• For mild og også moderat AK (Olsen grad 1 + 2)

• Trenger gjennom huden raskt og dypt* grunnet nyskapende nano-emulsjon

• Utmerket effekt **

 

Virkestoff:

5-aminolaevulinsyre (som hydroklorid)

 

Indikasjon:

Behandling av mild til moderat aktinisk keratose i ansiktet og hodebunnen (Olsen grad 1-2) og av feltkanserisering.  Behandling av overflatisk og/eller nodulært basalcellekarsinom som er uegnet for kirurgisk behandling pga. mulig behandlingsrelatert morbiditet og/eller dårlig kosmetisk utfall.

 

 

*Maisch, T., et al. "Flourescence induction of protoporphyrin IX by a new 5-aminolevulinic acid nanoemulsion used for photodynamic therapy in a full-thickness ex vivo skin model." Experimental Dermatology 2010; 19(8): e302-5.

**Dirschka, T., et al. "Photodynamic therapy with BF-200 ALA for the treatment of actinic keratosis: results of a multicentre, randomized, observer-blind phase III study in comparison with a registered methyl-5-aminolaevulinate cream and placebo." British Journal of Dermatology 2012; 166(1): 137-46.