Orfiril® injeksjon

Barn og voksne som allerede får oral dosering og ikke kan innta preparatet oralt lenger, gis tilsvarende dose som injeksjon. Også indikasjon ved status epilepticus hos voksne.

 

Se for øvrig Felleskatalogen