Trimonil® retard

Verdens største carbamazepine gruppe

 

Trimonil® retard representerer et omfattende sortiment av carbamazepine formuleringer, bestående av tre forskjellige styrker, 150, 300 og 600mg. Tablettene kan også løses opp i vann. Alle Trimonil® retard tablettene har delestrek.

 

Trimonil® retard 300mg, som ble lansert allerede i 1984, var verdens første "sustained release" formulering av carbamazepine. Dette innovative produktet var et gjennombrudd i antiepileptisk behandling og Trimonil® retard 300mg er fortsatt et av Desitin's mest suksessfulle antiepileptika.

 

Trimonil® retard 150 og 600 mg er den laveste og den høyeste tilgjengelige dosen av "sustained release" carbamazepine. 150 mg tabletten har to delestreker slik at en dose på 37,5 mg lett kan administreres.

 

Det brede spekteret av Trimonil® retard gjør det lett for legen å tilpasse behandlingen til den individuelle pasients behov.

 

NB: I noen land er Trimonil® retard markedsført som Timonil®.