Xeomin®

Xeomin® botulinum toksin type A brukes til symptomatisk behandling hos voksne av blefarospasme og hemifacial spasme, cervikal dystoni hovedsakelig av rotasjonsart (spastisk torticollis), spastisitet i armer eller hender - og kronisk sialoré som følge av nevrologiske sykdommer.

 

  • Xeomin® er et botulinum toksin type A helt fritt for kompleksdannende proteiner (150kd)
  • Xeomin® har lavt potensiale for antistoffdannelse og resistensutvikling
  • Xeomin® oppbevares ved romtemperatur < 25 gr. C
  • Xeomin® er holdbar i opp til 4 år (100 enhetsglass)
  • Xeomin® må oppbevares i kjøleskap og anvendes innen 24 timer etter rekonstitusjon
  • Xeomin® finnes i 50E, 100E og 200E -hetteglass

 

Indikasjoner:

Symptomatisk behandling hos voksne av blefarospasme og hemifacial spasme, cervikal dystoni hovedsakelig av rotasjonsart (spastisk torticollis), spastisitet i armer eller hender og kronisk sialoré som følge av nevrologiske sykdommer.

 

 

 

Link til produsentens side om spastisitet: life with spasticity