SIKKERHETSINFORMASJON - XEOMIN

Som produsent av botulinumnevrotoksin type A-produktet Xeomin®, er vi forpliktet til å informere legene som bruker det, om de potensielle risikoene ved botulinumtoksinbehandling for å minimere risikoen for feil bruk.

 

I juni 2007 ble det rapportert om svært sjeldne, alvorlige bivirkninger som muskelsvakhet, dysfagi og pusteproblemer for alle botulinumtoksin-produkter i forbindelse med spredningen av toksinet til områder langt fra administrasjonsstedet. Som et resultat ble det lagt til advarsler i informasjonen for helsepersonell, og i pakningsvedleggene for alle botulinumtoksin-produkter.

 

 

For å minimere risikoen for bivirkninger ved bruk av botulinumtoksin ytterligere krever helsemyndighetene at alle produsenter av botulinumtoksin skal utføre ytterligere og mer omfattende tiltak, som beskrevet i risikohåndteringsplanen.

 

 

Følgende dokumenter er tilgjengelige for nedlasting: