Kan behandling helbrede blepharospasme?

Man kjenner i dag ingen behandling som kan helbrede denne lidelsen, men det finnes måter å lindre plagene på, slik at man i mange tilfeller kan leve et tilnærmet normalt liv. Det viktigste behandlingstilbudet man har i dag er injeksjoner med botulinum toksin. Noen kan også opereres.

 

 

Behandling med botulinum toksin

I de senere år har introduksjonen av botulinum toksin-injeksjoner bedret utsiktene og tilværelsen for mange blepharospasmepasienter. Ørsmå doser av dette medikamentet blir sprøytet inn like under huden og inn i musklene som er angrepet. (Smertenivået kan nærmest sammenlignes med et myggestikk). Behandlingen virker ved å svekke nerveimpulsene til de musklene som fremkaller sammentrekningene. Effekten varer som oftest 2-3 måneder, slik at behandlingen må gjentas med visse mellomrom.

 

Bivirkninger kan av og til forekomme, men disse er alltid forbigående. Man kan være uheldig og få f.eks. et øyelokk som henger litt ned, eller en munnvik som ikke helt vil være med når man smiler, men dette vil bedre seg igjen etter noen uker.

 

Ca 3/4 av de som plages av blepharospasme har nytte av botulinum toksin-behandling, og noen oppnår en betydelig bedring av sin situasjon.

 

 

Er det ellers noe man kan gjøre for å minske plagene?

Mange blepharospasmepasienter har forsøkt det meste av behandlingsmuligheter, som f.eks. fysioterapi, soneterapi, diverse dietter o.s.v., uten at de har hatt nevneverdig nytte av det. Avspenning med lukkede øyne, gjerne i et mørkt rom, kan gi litt lindring for en stund for noen. Det samme kan gjelde lett massasje (gjerne med massasjeapparat) i det plagede området. Ellers er det fornuftig å prøve å unngå de påvirkningene som man erfaringsmessig selv vet fører til forsterkning av plagene.

 

Ved alle former for dystoni, er det viktig med en positiv holdning. Å skaffe seg kunnskap om blepharospasme og snakke med lidelsesfeller, kan hjelpe en til å akseptere sin egen situasjon; - man er ikke alene i verden om å slite med dette, og ved å utveksle erfaringer på godt og vondt, kan man hjelpe hverandre til å få et best mulig liv på tross av sine plager. Norsk Dystoniforening kan formidle kontakt med andre som sliter med lignende plager, og utgir dessuten informasjonsmateriale om lidelsen. Støtte og forståelse fra familie og venner er viktig. Ved at disse får større kunnskap om dystoni og blepharospasme, vil de lettere fatte problemene og forholde seg til dem på en forståelsesfull måte.

 

Informasjonen du nå har lest er utgitt av:

Norsk Dystoniforening 
http://www.dystoniforeningen.no