Hva skyldes blepharospasme?

Som for andre former for dystoni, kjenner man enda ikke den egentlige årsaken. Man mener imidlertid at tilstanden har sammenheng med en kjemisk ubalanse eller en "kortslutning" i basalgangliene, d.v.s. den delen av hjernen som styrer bevegelsene våre. Det blir sendt ut feilsignaler fra hjernen som fører til ufrivillige sammentrekninger av muskler i bestemte områder.

 

Er blepharospasme en kronisk lidelse?

I de aller fleste tilfeller er den dessverre kronisk når den først har utviklet seg, Men enkelte opplever at den gradvis kan bedres eller helt forsvinne uten at man vet noen årsak til dette. Beklageligvis er disse bedringene av forbigående karakter, slik at man før eller siden vil få tilbakefall.

 

Kan blepharospasme spre seg til andre deler av kroppen?

Blepharospasme begrenser seg vanligvis til området rundt øynene og evt. nedover i ansiktet. Det er lite sannsynlig at denne dystoniformen sprer seg til andre kroppsdeler.

 

Hva bør jeg gjøre hvis jeg tror jeg har blepharospasme? Hvis du har symptomer som stemmer med det som er beskrevet ovenfor, bør du oppsøke din lege.