Hvem rammes av blepharospasme?

De fleste blepharospasmepasienter utvikler lidelsen i alderen 50-70 år, men det er heller ikke uvanlig at den opptrer hos langt yngre personer. Både menn og kvinner kan rammes, men det er noe overvekt av hyppighet hos kvinner. I Norge er det registrert et mindre antall tilfeller blepharospasme, men siden lidelsen er lite kjent og vanskelig å diagnostisere, er det trolig et langt større antall personer som i virkeligheten er angrepet.