Hva er dystoni?

Dystoni er en medisinsk betegnelse på en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Typisk ses gjentatte, ufrivillige, vedvarende muskelsammentrekninger hvor en ofte inntar unormale kroppsstillinger. Denne type ufrivillige bevegelser kan komme fra en enkelt muskel, fra grupper av muskler, eller den kan omfatte hele kroppen.

 

Tilstanden kan ramme yngre mennesker, men forekomsten av primære dystonier øker med alder. Det er beregnet at det forekommer hos mer enn 300 personer pr én million innbyggere.