Hva er årsaken til dystoni?

Tilstanden antas å stamme fra et lite område i hjernen som kalles basalgangliene. Det er vist at det i dette området er biokjemiske forstyrrelser som fører til feil i signaloverføringen fra hjernen til musklene. En slik forstyrrelse kan ha flere årsaker:

  • Medikamentbivirkning er den hyppigste årsaken. Spesielt er medikamenter som benyttes ved alvorlige sinnslidelser kjent for å kunne gi denne bivirkningen. Men også andre medikamenter som f. eks. medisiner mot Parkinson sykdom kan være den utløsende årsaken
  • Genetiske feil (arv) kan være av betydning. Det kan være flere tilfeller i samme  familie
  • Annen sykdom i hjernen kan disponere for dystoni

 

Dersom sykdommen starter i barndommen eller i tenårene, tiltar den vanligvis i omfang fra å være lokal i en arm eller et ben til en alvorlig, generalisert form. Dersom dystonien begynner etter 25-årsalderen, involverer den gjerne hode/nakkemuskler, forblir nesten alltid lokalt og øker vanligvis ikke i utbredelse.

 

Det finnes en lang rekke ulike typer dystonier.

 

Kilde: Norsk helseinformatikk AS