Hvordan behandles tilstanden?

Det finnes ingen spesifikk medikamentell behandling av dystoni. Behandlingen er en spesialistoppgave. Når en pasient med dystoni kommer til spesialist, er en viktig felles oppgave å prøve og finne den utløsende årsaken. Bivirkninger av medikamenter er den mest sannsynlige forklaringen, og en redusering av dosen eller fjerning av aktuelle medikament er viktig.

 

Ved fokal dystoni - det vil si at bare en kroppsdel er angrepet, er innsprøytning med botulinum toksin den foretrukne behandlingen. Musklene lammes effektivt, og dermed uteblir de plagsomme sammentrekningene. Virkningen kommer i løpet av en uke, og behandlingen kan gjentas etter ca 3 måneder. Opptil 90% som forsøker denne behandlingen, har effekt.

 

En ny behandlingsmetode kalles dyp hjernestimulering. Ved hjelp av avansert teknologi plasseres elektroder dypt inne i hjernen, i det området hvor årsaken til sykdommen er lokalisert. Elektrodene er i forbindelse med et batteri på utsiden. Derved kan man gi stimulering som normaliserer pasientens bevegelsesmønster. Behandlingen er svært effektiv, og med lite bivirkninger, og er nå etablert som behandlingsmetode for pasienter med utbredte dystonier. (Behandlingen utføres på flere sykehus i Norge).

 

Fysioterapi med muskeltøyninger og styrkeøvelser brukes for å forebygge tilstivning i ledd (kontrakturer), og mekaniske hjelpemidler kan redusere funksjonstapet.

 

Kilde: Norsk helseinformatikk AS