Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles vanligvis på grunnlag av den typiske sykehistorien og de karakteristiske muskelsammentrekningene. Dersom det foreligger andre tegn til nevrologisk sykdom, må det gjøres en mer omfattende utredning, blant annet med MR. Blodprøver kan også være aktuelle dersom det mistenkes annen underliggende sykdom.

 

Kilde: Norsk helseinformatikk AS