Om Epilepsi

Epilepsi er en gruppe av helt forskjellige sykdommer. Det de har til felles er at anfall opptrer fra tid til annen, vanligvis uten noen spesielle forvarsler.

  

De epileptiske anfallene forårsakes av funksjonsforstyrrelser i hjernen. Anfallsutformingen avhenger av hvor i hjernen de epileptiske utladningene er lokalisert. Epileptiske anfall deles inn i to grupper: Partielle anfall, som har sitt utgangspunkt i en "del" av hjernen, og generaliserte anfall, som involverer hele hjernen fra starten av anfallet. Denne klassifiseringen henviser kun til starten av anfallet. I prinsippet kan et partielt anfall utvikle seg videre til et generalisert anfall. Vi sier da at anfallet er et sekundærgeneralisert anfall.