Årsaker

Uttrykket epileptiske anfall, er en kollektiv beskrivelse som kan innbefatte forskjellige ulike sykdommer. Det er fortsatt slik at for mange er årsaken ukjent selv med dagens diagnostika. Det er også slik at ikke alle ”epileptiske” anfall er synonymt med epilepsi. For eksempel vil omtrent alle personer oppleve et epileptisk anfall under følgende omstendigheter: Alvorlige hodeskader, manglende oksygentilførsel til hjernen, overdose av enkelte medikamenter. Selv om tilstanden fører til flere anfall har ikke personen epilepsi. Det er ikke betraktet som epilepsi før minst to anfall har funnet sted, og hvor man ikke har funnet en direkte årsak til disse, dvs. de har opptrådt spontant. Dette ekskluderer ikke andre forhold i hjernen som kan være ansvarlige for et anfall, som for eksempel fødselskader eller nylige traumer.