Definisjon

En generell valid definisjon og en som kan gjelde for alle anfallstyper, kunne være som følgende: Epileptiske anfall er relativt korte, plutselige forandringer av bevissthet, adferd, hukommelse, sansing, tilstivning av muskulatur grunnet en forbigående funksjonsforstyrrelse av nerveceller i hjernen i form av økt forekomst av elektriske utladninger. Denne definisjonen er sikkert korrekt, men er altfor lang til å huske og til å kunne benyttes til daglig. Pga dette kan definisjonen bli forenklet til: kortvarig funksjonsforstyrrelse av nerveceller, hvor symptomene avhenger av hvilken funksjon de affiserte nervecellene har.