Effekt på nerveceller

Enhver nervecelle og kluster av nerveceller i hjernen kan bli ”epileptisk” som igjen påvirker cellens normale funksjon. Hvis det er en luktecelle, kan et luktinntrykk bli resultatet. Hvis det er en synscelle, kan inntrykk av lysglimt eller andre lysopplevelser bli resultatet. Hvis det er en hukommelsescelle, kan pasienten oppleve lærevansker eller forstyrrelse av bevisstheten etterfulgt av samtidig hukommelsestap.