Fordommer

Epilepsi regnes fortsatt som en sykdom som blir møtt av mange fordommer blant folk, selv om kunnskapen rundt epilepsi har økt dramatisk i de siste tiårene. Den berømte greske legen Hippocrates (460-375 før Kristus) mente at epilepsi skyldtes en forstyrrelse i hjernen, men det tok inntil det 19. århundre før denne bekreftelsen ble reflektert i medisinsk behandling, og etter hvert også i folks bevissthet.