Depresjon

Nedsatt stemningsleie, pessimisme, manglede sosial interesse og kontakt, ingen selvtillit, manglende energi, skyldfølelse, konsentrasjonsvansker. Selvmordstanker kan forekomme, søvnproblemer, nedsatt appetitt med påfølgende vekttap.