Hypomani

Mildere form for mani. Symptomene er identiske med mani, men ikke så uttalte. Pasienter med hypomani fungerer som regel godt sosialt.