Mani

 

Manien er depresjonens motsetning, karakteriserte ved løftet stemningsleie og høyt humør, som let kan skifte til irritasjon og agitasjon. Stort aktivitetsnivå, tankeflukt, konsentrasjonssvikt, selvovervurdering og forringet dømmekraft, nedsatt søvnbehov og økt seksuell interesse. Hallusinasjoner og vrangforestillinger kan forekomme.