Blandingstilstander/mixed episodes

 

Den blandede form av både maniske og depressive trekk. Pasienten kan ha hurtige svingninger mellom depresjon og manier. Risikoen for selvmord er større ved de blandede former enn ved rene depresjoner.