Hvordan håndterer jeg disse problemene?

Det viktig at du har en grundig konsultasjon med legen din, siden hvert klinisk mønster varierer. Vanligvis analyserer legen hvordan stivhet eller kontraksjoner reduserer muskel funksjonalitet og påvirker ditt daglige liv. Basert på denne konsultasjonen, vil legen diskutere hvilken form for terapi som er mest hensiktsmessig for deg. 


Du bør snakke i detalj med legen din om hvilke mål du har med behandlingen, og hvordan man skal oppnå dem. Disse målene kan endres i løpet av rehabiliteringen.

Følgende terapeutiske behandlinger finnes

•  Medikamentell behandling

Orale medikamenter, Botulinum toksin, ITB terapi (Intratekal Baklofen Therapy = baklofenpumpe). 

• Fysioterapi og ergoterapi
  F. eks.: Ortopedteknikk, splinter, repetitive motoriske øvelser og robot-assistert behandling.

• Kirurgisk behandling

  Nevrokirurgi, nevro-ortopedisk behandling. 

Hvem behandler deg?

Spastisitet behandles ofte av et helt team av forskjellige helsepersonell.


• Nevrologer
En nevrolog stiller diagnosen og koordinerer ofte ulike behandlinger for pasienter rammet av spastisitet.

• Rehabiliteringsleger
En rehabiliteringslege planlegger og sørger for pasientens rehabilitering ved å utvikle en individuell kombinasjon av ulike fysioterapi intervensjoner sammen med rehabiliteringsteamet.

• Fysioterapeuter
En fysioterapeut jobber med pasienter for å oppnå større mobilitet, og lage et program bestående av forskjellige øvelser.

 

  • Ergoterapeuter 

Ergoterapeutene bistår pasienter og ofte pårørende/omsorgspersoner med å lette daglig aktivitet, og med å optimalisere hverdagen.

 

  • Nevrokirurgene

Nevrokirurgen utfører operasjoner som er nødvendig for å gi avlastning, dersom dette kreves.

 

  • Ortopeder

I noen tilfeller kan en ortoped utføre kirurgi for å korrigere feilstillinger og lindre fysiske problemer.