Hvordan kan spastisitet påvirke meg?

Når et hjerneslag oppstår, får man skader på nervesystemet i hjernen. Graden av spastisitet varierer avhengig av hvor skaden er og hvor omfattende den er. Alt fra mild muskelstivhet til smertefulle kroppspositurer og senere kontrakturer. Deler av kroppen kan bli rammet, normalt sterkere uttalt i enten arm eller bein. I løpet av sykdomsforløpet kan smertefulle kramper oppstå i musklene, som følge av redusert hemming av nerveaktivitet i hjernen.