Målet med behandlingen

  • Å bedre frivillige aktive motoriske funksjoner 
  • Å forenkle daglige aktiviteter f.eks påkledning, hygiene 
  • Å redusere byrdene på omsorgspersonell (påkledning, mating, forflytning og bading) 
  • Å redusere smerte 
  • Å unngå kontrakturer * 

 

 

Du vil finne mer informasjon om spastisitet på: 

 

 

CP-foreningen

www.wemove.org 

 

 

* En unormal og vanligvis permanent sammentrekning av en muskel.

Når muskelen er permanent forkortet, blir det feilstilling.

 

1) www.wemove.org