Når utvikles spastisitet?

Spastisitet er forårsaket av forstyrrelser i sentralnervesystemet og er svært komplekst og mangesidig. Skader eller defekter i ryggmargen eller i hjernen kan føre til spastisitet. De hyppigste årsakene til denne tilstanden er slag, multippel sklerose, hjerne- og ryggmargsskader, samt hjerneskade som barn, cerebral inflammasjon eller hjernesvulster. Post-stroke spastisitet forekommer vanligvis noen måneder etter selve slaget. 


Andre symptomer på hjerne- eller ryggmargsskade er parese (lettere eller delvis lammelse), svekket bevegelseskontroll og utmattelse, samt andre mulige symptomer.