+47 67 15 92 30
Kontakt

Brukervilkår

Informasjon, dokumenter og grafikk ("Innhold") som Desitin Pharma AS ("Desitin") publiserer på www.desitin.no ("nettsted"), er kun beregnet på informasjonsformål og kan ikke og må ikke erstatte medisinsk rådgivning. De er ikke beregnet til egendiagnose og behandling uten medisinsk tilsyn. Medisinske eller andre råd eller anbefalinger blir ikke gitt på www.desitin.no. Vårt eget innhold er i samsvar med gjeldende lovgivning og er kun beregnet  brukere som kommer fra Norge. Desitin garanterer ikke (verken direkte eller indirekte) for nøyaktighet eller fullstendighet og aktualitet på informasjonen. Desitin forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet når som helst og uten forvarsel og begrunnelse.

Ved å bruke nettstedet samtykker du i innholdet i Desitins vilkår for bruk i sin nåværende versjon. Følg regelmessig med på oppdateringer av disse vilkårene for bruk.

1. Opphavsrett

Nettstedet til Desitin gir brukerne blant annet også tilgang til opphavsrettsbeskyttet materiale, for eksempel redaksjonelle bidrag eller utforming av nettsider og andre former for beskyttet skriftlig materiale eller bilder.  Desitin tillater private eller selvstendig næringsdrivende brukere (f.eks. leger, farmasøyter og andre institusjoner, f.eks. helseforsikringsselskaper, veldedige organisasjoner, støttegrupper) å laste ned til egen bruk slikt innhold til sin datamaskin og skrive det ut. Men en merknad om opphavsrett som tilhører Desitin må være skrevet på alle private kopier av publikasjonene eller deler av dem i form av en passende opphavsrettsmerknad (se punkt 10). Brukeren har ikke rett til endring, reproduksjon, distribusjon, overføre, salg eller offentlig gjengivelse av nettstedet og dets innhold (helt eller delvis).

2. Varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter

Produktnavn som er nevnt på Desitins nettsted er, uavhengig av skriftstørrelse eller tilstedeværelse av et varemerkesymbol, merker som tilhører Desitin, tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Uautorisert bruk av disse varemerkene er strengt forbudt og vil bli rettslig forfulgt i henhold til gjeldende rett. Det samme gjelder alle andre merker og kjennetegn som ikke er virkelige produktnavn, men som også er beskyttet, f.eks. merket og forretningsbetegnelsen "Desitin". I tillegg inneholder noen nettsider bilder eller produktillustrasjoner som er beskyttet i Forbundsrepublikken Tyskland og andre land og eies av Desitin Arzneimittel GmbH, eller rettighetene kan kun brukes på nettstedet med samtykke fra tredjeparter. Disse kan ikke brukes uten skriftlig samtykke fra Desitin Arzneimittel GmbH.

3. Tilgjengeligheten til nettstedet

Desitin tilstreber å sikre kontinuerlig tilgjengelighet på nettstedet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at nettstedet på www.desitin.no blir midlertidig utilgjengelig uten varsel av tekniske grunner eller for vedlikehold. Et krav fra brukeren på kontinuerlig tilgjengelighet av innholdet på nettstedet eksisterer ikke.

4. Erstatningsansvar

Desitin gir ingen garanti for nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet på innholdet på nettstedet. All informasjon, alle råd eller anbefalinger er juridisk uforpliktende. Innholdet som blir publisert på nettstedet www.desitin.no, kan omfatte redaksjonelle, tekniske eller typografiske feil. Desitin påtar seg ikke noe ansvar i den anledning og forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst.

Desitins ansvar er begrenset til tilfeller av forsettlig eller grovt uaktsomt forårsakede skader, og begrenset til ansvar etter preseptoriske lovbestemmelser.

Desitin er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader som er en følge av å besøke nettstedet www.desitin.de eller -no, eller bruk av publisert informasjon, dokumenter, merknader eller anbefalinger på disse nettsidene.

Desitin er ikke ansvarlig for uvedkommendes tilgang til innholdet på nettstedet og en mulig overføring av datavirus, ormer, trojanske hester eller andre skadelige programmer til brukeren eller andre. Brukeren plikter å ta forholdsregler for å beskytte sin egen datamaskin mot slike skadelige og ondsinnede programmer, spesielt å installere en anti-virusprogramvare og bruke de nyeste virusdefinisjonene. Nettstedet til Desitin gir også brukerne tilgang til og kunnskaper om informasjon og data med innhold og form som Desitin ikke har kontroll over (tredjepartsinformasjon). Desitin er ikke ansvarlig for slik tredjepartsinformasjon. Dette gjelder spesielt elektroniske henvisninger (koblinger) til andre nettsteder (se også kapittel 7). Disse koblingene gis kun for informasjonsformål og som en ekstra service overfor brukerne. Koblinger til andre Internettpublikasjoner er ikke ment som en anbefaling av et bestemt selskap, deres produkter eller tjenester. Desitin er ikke ansvarlig for informasjon og data fra tredjeparter og behandler heller ikke tredjepartsinformasjon som vår egen. Dette gjelder spesielt for fullstendighet, nøyaktighet, tredjepartsrettigheter eller overensstemmelse med lovbestemmelser eller andre gjeldende ufravikelige regler.

5. Produkter som distribueres over hele verden

Nettstedet kan inneholde informasjon om produkter og tjenester som tilbys globalt, men som ikke er tilgjengelige overalt. En henvisning til et produkt eller en tjeneste på Desitins nettsted betyr ikke at slike produkter eller tjenester kan leveres der brukeren oppholder seg.

Informasjon publisert på denne nettsiden er basert på markedsgodkjenninger som er gyldige for Norge. Nettstedbrukere som ikke bor i Norge må derfor huske på at noen av produktene som er oppført på nettsiden kanskje ikke er tillatt i deres land, at andre lover kan gjelde og at annen produktinformasjon kan være gjeldende.

6. Koblinger til dette nettstedet

Koblinger til Desitins nettsted er tillatt, både til startsiden og undersider (såkalte "dype koblinger" eller "deep links"), dersom:

(a) De dype koblingene til Desitins nettsted inneholder en kobling til din egen startside, og

(b) Internett-adressen til den dype koblingen til Desitins nettsted er godt synlig for brukeren.

Det er ikke tillatt f.eks. å inkludert koblinger til elementer på Desitins nettsted som f.eks. inneholder "frames", "includes", "pop-ups" eller PDF-filer.

En integrering av Desitins nettsted eller deler av det på nettsteder som tilhører tredjeparter, via "frames", "includes", "inline-links" eller lignende, spesielle teknikker, er ikke tillatt. Unntak fra disse reglene krever skriftlig forhåndssamtykke fra Desitin Pharma AS.

Desitin har ikke kontrollert tredjeparts nettsteder som kobler seg til dette Desitin-nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet på slike eksterne nettsteder.

7. Koblinger til tredjeparts nettsteder

Desitin kan oppgi koblinger til andre, etter vår mening interessante, nettsteder. Desitin påtar seg ikke noe ansvar for innholdet på koblede nettsteder og standarden for personvern på slike koblinger. Ved å angi en kobling til et tredjepartsnettsted gir ikke Desitin uttrykk for at innholdet på det koblede nettstedet er godkjent eller anbefalt av Desitin. Desitin bruker heller ikke innholdet på koblede sider som sitt eget og aksepterer ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen eller oppfatningene på slike nettsteder. Ansvarlig for innholdet på koblede sider ligger utelukkende hos de aktuelle operatørene av de koblede nettstedene.

8. Adressater for dette nettstedet

Desitin-nettstedet og innholdet som er publisert på dette er beregnet på brukere i Norge.

9. Personvern / personrelaterte opplysninger

De juridiske personvernbestemmelsene i Norge gjelder. Informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger ved bruk av nettstedet kan leses i Desitins Personvernerklæring.

10. Merknad om opphavsrett

Opphavsrett© Desitin Pharma AS 2021
Med enerett.

Du forlater nå "desitin.no" Logo

Denne linken tar deg til en nettside hvor vår personvernspolicy ikke gjelder, og nettsiden kan inneholde informasjon beregnet på helsepersonell.​

Avbryt Forsett