Desitin Pharma AS, Norge

 

Desitin Pharma AS ble etablert i Norge som selvstendig selskap i 1996, med preparater som Orfiril® og Trimonil®, som har vært på det norske markedet siden 1970-årene.

 

Fra vårt kontor yter vi service til helsepersonell, pasienter og pårørende, som ønsker å vite mere om våre produkter og de relaterte sykdommene.

 

I Norge er vårt produktsortiment samlet i følgende hovedområder:

  • Behandling av epilepsi
  • Behandling av psykiatriske lidelser, primært bipolar lidelse og depresjon
  • Behandling av spastisitet, dystoni og blepharospasme

 

Desitin anerkjenner betydningen av kontinuerlig utdannelse og har derfor et tett samarbeide med norske helsearbeidere for å fastholde en positiv dialog til glede for pasienter med CNS lidelser.

  

Kontorets åpningstid: 08:30 - 16:00 / mandag - fredag

 

 

 

Desitin informerer om offentliggjøring av utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner i Norge i løpet 2015. Sammendraget finner du her