Utgiver og opphavsrett:

Desitin Pharma AS

Niels Leuchs vei 99

1359 EIKSMARKA

 

Telefon: +47 67 15 92 30

Fax: +47 67 15 92 31

e-mail: firmapost@desitin.no

 

 

Adm. direktør:

Eli Lønne

Org. nr. 976 592 492 VAT No