+47 67 15 92 30
Kontakt

SIKKERHETSINFORMASJON - Valproat

Valproat (Orfiril, Orfiril long og Orfiril Retard) brukes ved bipolar lidelse og epilepsi. Det har lenge vært kjent at legemidlet ikke skal gis til gravide, men det europeiske legemiddelkontoret forsterker nå advarslene mot bruk av valproat hos jenter og kvinner i fertil alder. Bruk av valproat under graviditet er assosiert med en økt risiko for medfødte misdannelser hos barn. Videre ble det rapportert utviklingsforstyrrelser, samt økt forekomst av autismelignende tilstander og ADHD.

Følgende dokumenter og opplæringsmateriell er tilgjengelige for nedlasting: